Kindcentrum Westerbreedte logo
  • Kindcentrum Westerbreedte website

Social media: effectieve tool om ouders te betrekken

Meerdere instellingen in één gebouw, in een dynamische wijk, met veel verschillende culturen en milieus. Dat is Kindcentrum Westerbreedte. In 2013 vestigden openbare basisschool ‘t Mozaïek en basisschool Paus Joannes zich in één pand, samen met kinderopvangpartner Kanteel.

Zo veel verschillende mensen uit diverse (communicatie)culturen informeren en verbinden; dat is een hele uitdaging. Mededelingen via het prikbord in de hal werden niet door iedereen gezien, brieven aan kinderen verdwenen geregeld uit rugtassen… Kortom, communicatie met af en toe wat ruis. Dat moest beter. Aan Communicatie Team de uitdaging om de interactie en ouderbetrokkenheid naar een hoger plan te tillen.

Goede online basis

Vanuit het communicatieplan van KC Westerbreedte maakten we de doorvertaling naar een concreet advies en plan van aanpak. Allereerst zorgden we dat de basis op orde kwam. We ontwikkelden een makkelijk te onderhouden website, om iedereen goed te kunnen informeren over de verschillende partijen in het Kindcentrum. Voor alle berichtgeving en interactie op groepsniveau adviseerden we om gebruik te maken van een bestaand platform: Facebook. Dat bood voldoende mogelijkheden om de (openbare of juist besloten) communicatie op de doelgroepen af te stemmen.

Interactie via Facebook

Op Facebook richtten we – naast een openbare publieke pagina – diverse afgeschermde accounts in. Gericht op leerkrachten, ouders en verzorgers. Elke groep kreeg een eigen pagina. Naast de praktische communicatiemogelijkheden die dit biedt, komt er ook een leuke extra bij: aan het eind van de basisschoolcarrière is zo online een uitgebreid overzicht ontstaan van wat je kind in al die jaren meegemaakt heeft. Een leuk archief, ook met oog op een latere reünie!

Met jaloerse blik

Natuurlijk was het een forse uitdaging om alle leerkrachten en ouders enthousiast te krijgen. Leerkrachten, die als groepsbeheerder werden aangewezen, faciliteerden we met heldere uitleg én een iPad van de school. De enthousiaste en actieve early adopters kregen een voorbeeldfunctie voor andere klassen. Toen kon de rest eigenlijk niet meer achterblijven. Kindcentrum Westerbreedte is hiermee een echte voorloper op het gebied van social media. Iets waar andere scholen met een jaloerse blik naar kijken…!

  • Online ouderparticipatie Kindcentrum Westerbreedte via Facebook

Meer weten?

Jeroen van den Berg

Jeroen van den Berg

Studiomanager & senior artdirector