logo-gemeente-shertogenbosch
  • Explanimation veiligheid gemeente 's-Hertogenbosch

Explanimations voor de gemeente ’s-Hertogenbosch

De gemeente ’s-Hertogenbosch kiest er steeds vaker voor om via social media te communiceren. En daar scoren ze goed mee; burgers en bedrijven waarderen deze vorm van communicatie. Soms heeft de gemeente echter behoorlijk ingewikkeld beleid of maatregelen uit te leggen. En lange rapporten en beleidsstukken op Facebook of Twitter; daar zit niemand op te wachten.

Dan is het fijn om over hapklare content, die makkelijk te verwerken is, te beschikken. Een ideaal middel hiervoor is de zogenaamde explanimation, of uitleg-animatie. Wij mochten er inmiddels verschillende ontwikkelen voor de gemeente.

Burgers informeren over buurtpreventie

Hoe vertel je inwoners van Den Bosch wat voor maatregelen ze allemaal kunnen nemen op het gebied van veiligheid en preventie binnen hun wijk? En hoe de gemeente ze daar bij kan helpen? We bedachten het concept ‘Samen zien we meer’, ingestoken vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor veiligheid. Dit vertaalden we op een originele manier door in een animatie: ’s-Hert-ogen-bosch. Inmiddels goed voor meer dan 50 shares en maar liefst 3,800 weergaven op Facebook!

Klimaatneutraal: een onderwerp voor ons allemaal

Ook gaat ’s-Hertogenbosch voor een klimaatneutrale gemeente in 2050. Een complex verhaal, over een energietransitie, het benutten van restwarmte, warmte-koude opslag en biogas. Onderwerpen waar de gemiddelde burger niet dagelijks mee bezig is. Maar waar hij wel een rol in moet gaan spelen. Door het visueel te maken en in heldere stappen uit te leggen waar ’s-Hertogenbosch nu staat, waar de gemeente naar toe wil en wat daar samen voor actie voor nodig is, maken we moeilijke materie (best) makkelijk.

Compleet traject: van verhaallijn tot voice-over

Of het nu voor de gemeente is, of voor andere opdrachtgevers. Voor iedere explanimation kunnen we het complete traject verzorgen, van begin tot eind. Van verhaallijn, storyboard en animatiestijl tot voice-over tekst, geluidseffecten en de uiteindelijke montage.